Ocenění
Ocenění sboru a jednotky

Přehled ocenění, které Sbor dobrovolných hasičů obdržel.

Medaile Sboru dobrovolných hasičů Vratimov

Přehled nositelů ocenění "Medaile SDH Vratimov".

Pamětní medaile "Na upomínku otevření hasičské zbrojnice"

Pamětní medaile "Na upomínku otevření hasičské zbrojnice" byla zhotovena v nákladu 25ks u příležitosti slavnostního otevření zrekonstruované hasičské zbrojnice 1.6.2019.

Odznak a stužka k výročí 110 let SDH Vratimov

Přehled nositelů Odznaku se stužkou k výročí 110 let SDH Vratimov.

Stužka k výročí 110 let SDH Vratimov

Přehled nositelů Stužky k výročí 110 let SDH Vratimov.