Ocenění sboru a jednotky

   Medaili Za příkladnou práci

Uděleno OSH F-M v roce 2001, Slavnostní valná hromada k výročí 90 let SDH Vratimov.


   Medaili Za odvahu a statečnost

Dne 22. 5. 2009 převzal na Přibyslavském zámku v Centru hasičského hnutí, při slavnostním aktu, z rukou starosty SHČMS ČR Ing. Karla Richtera velitel jednotky SDH Vratimov Ing. Dalibor Vlček, jako zástupce jednotky, medaili Za odvahu a statečnost, kterou udělilo Sdružením hasičů Čech, Moravy a Slezska za zásah při dopravní nehodě vlastního vozidla.


   Medaili Za zásluhy

Uděleno OSH Ostrava dne 4.6. 2011, Slavnostní valná hromada ke 100 let SDH Vratimov.