Archív novinek 2015

HASIČSKÝ ROCK FEST

Všechny příznivce skvělé hudby, zábavy, jídla a pití zveme 12.9.2015 k hasičárně na již 2.ročník jedinečné akce.  (RB)

 

 Na začátek stránky


Poděkování sponzorům

Jménem Sboru dobrovolných hasičů Vratimov, bych chtěl moc poděkovat naším sponzorům a příznivcům za jejich finanční podporu, kterou nám v tomto roce projevili.

Vítězslav Bujok - starosta SDH Vratimov

Sponzoři a příznivci:

Na začátek stránky


V Karviné soutěžili hasiči ve vyprošťování osob
z havarovaných vozidel

V sobotu 30.května 2015 se 12 čtyřčlenných týmů profesionálních a dobrovolných hasičů z celého Moravskoslezského kraje se v Karviné zapojilo do krajského kola ve vyprošťování osob z havarovaných vozidel. Žádná ze soutěžících jednotek předem nevěděla, jaká konkrétní nehoda je v soutěži čeká. Jejich výkony sledovaly stovky diváků včetně několika představitelů kraje a pořádajícího města.

Parkoviště poblíž zimního stadionu v Karviné se stalo dějištěm letošního krajského kola soutěže profesionálních i dobrovolných hasičů z celého MSK. Za úkol měli v co nejlepším čase bezpečně vytáhnout zraněného figuranta z havarovaného vozu.

Hasiči do poslední chvíle nevěděli, jaký zásah si vylosují.

Celý zásah nesměl trvat déle jak dvacet minut. za každých 30 sekund po uplynutí 15 minut strhávali rozhodčí jeden bod.

Nejlépe se na soutěži vedlo Hasičského záchranného sboru z Třince, v kategorii dobrovolných jednotek hasičů zvítězil tým z Jablunkova.

Vratimovská jednotka ve složení Martin Šustr, Lukáš Margecin, Vladimir Urbanec a Richard Lizák obsadila skvělé druhé místo.

Výsledky krajské soutěže v Moravskoslezském kraji 2015:

Jednotky HZS MSK:
1. stanice Třinec, 347 bodů
2. Ostrava-Zábřeh, 321 bodů
3. Bílovec, 312 bodů
4. Bruntál, 268 bodů
5. Karviná/Havířov, 237 bodů
6. Hlučín, 147 bodů

Jednotky SDH:
1. Jablunkov, 445 bodů
2. Vratimov, 296 bodů
3. Krnov, 291 bodů
4. Studénka, 245 bodů
5. Vítkov, 112 bodů
6. Hlučín, diskvalifikace
 

Video: HASIČI TV

Video: POLAR  - Reportáž v úseku 5:40 - 7:27

 

Na začátek stránky


Smažení vaječiny

V neděli 17. května 2015 odpoledne, jsme se na hasičské zbrojnici, i když o týden dříve, sešli aby jsme tradičně ukuchtili vaječinu.

Počasí přálo a vaječina se dle všech přítomných jedlíků náramně povedla.... (VB)

Na začátek stránky


Soutěž O pohár Sv. Floriána

V neděli 17. května 2015 proběhla v dopoledních hodinách okrsková poharová soutěž v podobném netradičním duchu jako v loni.

Před startem si členové družstva vylosovali čísla, která měli na sobě. Dále si připravili opasky a přilby na vyhrazený stůl.
Po odstartování doběhli ke stolu a dostrojili se opaskem a přilbou. Obojí muselo být viditelně zapnuté.
Provedli rozvinutí dopravního a útočného vedení po určenou metu, přičemž proudnice se po položení musela dotýkat, nebo být, za danou metou.
Na konci hřiště oběhli kužel a doběhli na hřiště za tělocvičnou, kde členové družstva provedli disciplíny, každý dle vylosovaného čísla:
1 – střelba ze vzduchovky na tři špalíčky
2 – vytypovaný uzel (úvaz na proudnici)
3 – přiřazení značek k jednotlivým technickým prostředkům
4 – smotání hadice C
5 – smotání hadice B
Poté provedli zásah džberovými stříkačkami (2 džberovky – dva pumpovali, dva stříkali do nástřikových terčů, velitel řídil zásah). Zásah byl ukončen po naplnění terče po rysku.Celý výkon končil doběhnutím zpět ke stolu, kde se všichni odstrojili (přilby a opasky) a družstvo doběhlo do cíle. Čas se přestal měřit po doběhnutí posledního člena družstva.

Vratimovský sbor byl zastoupen mužským a ženským výběrem. Muži se umístili na 4.místě a ženy na pohárovém 3.místě. (VB)

Na začátek stránky


 Slavnostní setkání hasičů v Ostravě
V Ostravě Zábřehu se v sobotu 16.5.2015 konalo již desáté slavnostní setkání sborů dobrovolných hasičů okresu Ostrava.  Jako každoročně nechyběl ani náš sbor s praporem. Přítomné hasiče pozdravili a uvítali představitelé místního sboru, zástupci okresního sdružení a města Ostravy. Setkáni pokračovalo průvodem ke kostelu Navštívení Panny Marie, kde byly požehnány hasičské prapory a nová technika místního hasičského sboru u příležitosti svátku svatého Floriana, patrona hasičů. Akce dále pokračovala u hasičské zbrojnice a v prostorách jejich hasičského areálu. (VB)

Na začátek stránky


Výroční valná hromada
V sobotu 17. ledna 2015 proběhla v restauraci Šodek ve Vratimově výroční valná hromada Sboru dobrovolných hasičů Vratimov. Pozvání na schůzi přijali zástupci města Vratimov, starostka JUDr. Dagmar Hrudová a místostarosta Bc. Martin Čech. K dalším vzácným hostům, které jsme mezi sebou přivítali byli zástupci Okresního sdružení hasičů Ostrava a okrsku č.5 Ostrava Venkov. Naše jednání podpořili svou účastí také okolní bratrské hasičské sbory z Horních Datyň, Václavovic, O. Radvanic, O. Bártovic a Řepišť.
Jako každoročně byla starostou přednesena zpráva o činnosti našeho sboru v uplynulém roce. Ve zprávě byly zmíněny aktivity výjezdové jednotky, celoroční práce nejen mladých hasičů, ale i celého sboru. Rok 2015 je pro náš sbor rokem volebním, tzn. proběhly volby do výboru a kontrolní a revizní rady.
K dalším mandatorním bodům jednání, pak patřily zprávy o stavu hospodaření sboru v uplynulém roce, volba delegátů na okrskové a okresní schůze, předání daru a gratulace našemu členu Arnoštu Novákovi k životnímu jubileu, přednesení návrhu plánu činnosti pro rok 2015 a závěrečné usnesení.
(VB)

Na začátek stránky


Na začátek stránkyNa začátek stránky