Kroužek mladých Hasičů

Schůzky kroužku mladých hasičů jsou každý PÁTEK

MLADŠÍ: 16:00 - 18:00

STARŠÍ: 17:00 - 19:00

 přihlášku si stáhnete zde 

V současné době navštěvuje kroužek mladých hasičů 26 dětí rozdělených do tří podskupin. 

Nejmenší děti, tzv. přípravka se zatím neúčastní závodů, ale věnují se například přípravě různých vystoupení a samozřejmě hrám.
 
Další dvě skupiny, závodící děti, jsou rozděleny na mladší a starší žáky a pravidelně vyjíždí na různé hasičské soutěže.
 
V rámci aktivit nejen s dětmi, ale také s ostatními členy SDH Vratimov a hlavně s výjezdovou jednotkou funguje dále 6 dorostenců. Dorostenci kromě školících aktivit absolvují různé exkurze a akce, jako například exkurze hasičské stanice v Porubě spojená s lezeckým výcvikem na umělé stěně.
 
Pro všechny zmiňované skupiny jsou pravidelně pořádány mimosoutěžní akce, jako například stavění iglů, noci v hasičárně, dětské dny, setkání dětí a rodičů a jiné.
 
 
 

Vedoucí kroužku mladých hasičů:

Kateřina Neuwirthová tel: 604 44 55 74

e-mail: neuwirthovakatka@gmail.com

Hanka Biedroňová tel: 604 972 733

Dominik Sabák

Klára Neuwirthová

Šimon Lyčka