Stuhy k praporu

Slavnostní vyšívané stuhy bývají nedílnou součástí všech slavnostních vyšívaných praporů a vlajek, nejčastěji s texty připomínajícími udělení, žehnání či jinou významnou skutečnost spjatou se symboly (osobu dárce, sponzora, kmotra, matku praporu apod.). Stuhy jsou k praporům připojovány zpravidla během slavnostních aktů a samotné připínání se stává významnou osobní poctou. Vyšívané stuhy se vyhotovují ze stejného materiálu jako prapor nebo vlajka, ke kterým jsou určeny. Pro maximální dosažení působivosti se užívá plošné a vrstvené vyšívání textu, který je možné doplnit o další vyšívané symboly a prvky (znak, erb, logo, motiv z praporu či znaku, ratolesti, tradiční zdobení).

  

Stuha k praporu věnovaná paní Wasilkou Pistovčák k příležitosti slavnosti požehnání sborového praporu pořízeného u příležitosti 95. výročí založení SDH Vratimov. Věnováno 10. září 2006.


 

 

 

Stuha k praporu věnovaná městem Vratimov k příležitosti 95. výročí založení SDH Vratimov. Věnováno 10. září 2006.


 

 

Stuha k praporu věnovaná k příležitosti II. setkání hasičských praporů OSH Ostrava v Radvanicích. Věnováno 5.května 2007.


 

 

 

Stuha k praporu věnovaná městem Ostrava u příležitosti odhalení sochy sv. Floriána na Masarykově náměstí v Ostravě spojené s III. setkáním hasičských praporů OSH Ostrava. Věnováno 4. května 2008.


 

 


Stuha k praporu věnovaná účastníkům s prapory u příležitosti IV. sjezdu SH ČMS na půdě VŠB TU Ostrava. Věnováno 3. července 2010.


 

 


Stuha pořízená SDH Vratimov k jubileu 100. letého trvání sboru. Věnováno 4. června 2011.


 

 


Stuha k praporu věnovaná k příležitosti 10. setkání hasičských praporů OSH Ostrava v Ostravě Zábřehu. Věnováno 16.května 2015.


 

 


Stuha k praporu věnovaná k příležitosti 11. setkání hasičských praporů OSH Ostrava v Ostravě Martinově. Věnováno 7.května 2016.


 

 


Stuha k praporu věnovaná hasičským sborem Havířov Město u příležitosti 60. výročí založení. Věnováno v roce 2016.


 

 


Stuha k praporu věnovaná k příležitosti 12. setkání hasičských praporů OSH Ostrava v Nové Vsi. Věnováno 6.května 2017.


 

 


Stuha k praporu věnovaná u příležitosti 100. výročí založení Československé republiky na slavnostním celorepublikovém setkání hasičských praporů v Brně na výstavišti. Věnováno roce 2018.


 

 


Stuha k praporu věnovaná k příležitosti 1. krajského setkání hasičských praporů KSH MSK ve Frýdku. Věnováno 14.září 2019.


 

 


Stuha k praporu věnovaná paní Wasilkou Pistovčák k příležitosti 110. výročí založení SDH Vratimov. Věnováno 26. června 2021.