Jednotka

 

Jednotku SDH Vratimov zřizuje, dle platných zákonných úprav, Město Vratimov pro potřeby zajištění požární ochrany. V současné době je jednotka zařazena v kategorii JPO II/1, což znamená, že zajišťuje nepřetržitou pohotovost družstva ve zmenšeném početním stavu (1+3). Členové jednotky zařazení v pohotovosti vyjíždí do 5 minut od vyhlášení poplachu z místa své dislokace. Zařazení jednotky v dané kategorii znamená, že jednotka má územní působnost, vyjíždí tedy i mimo katastrální území zřizovatele. Jednotka je předurčena, mimo základních úkolů, také k zásahům při dopravních nehodách. Do budoucna se pravděpodobně její předurčenost rozšíří také o zásahy na nebezpečné látky.

Finančně je provoz jednotky primárně zajištěn jejím zřizovatelem, tedy Městem Vratimovem, částečně pak také za pomoci dotací příslušného krajského úřadu. Operačně je jednotka řízena Centrem tísňového volání v Ostravě, brzy však (pravděpodobně koncem roku 2010) přejde operační řízení jednotky na Integrované bezpečnostní centrum, které se v současné době buduje, rovněž v Ostravě.
 
Členem jednotky se může stát každý občan, který splňuje požadavky na zdravotní způsobilost dle příslušných právních předpisů a absolvuje základní odbornou přípravu v rozsahu 40 hodin, poté je zařazen v jednotce do funkce hasič. HLEDÁME NOVÉ HASIČE V případě zařazení na další funkce v jednotce (strojník, technik, velitel družstva a podobně) je nutno absolvovat další odbornou přípravu pro získání příslušné odborné způsobilosti potřebné pro výkon dané funkce.
 
Členové jednotky, po dobu svého působení v ní, pak mají za povinnost aktivně se podílet na práci jednotky. Zúčastňovat se pravidelné odborné a fyzické přípravy a podílet se na personálním zajištění pohotovosti, tak aby byla zajištěna trvalá akceschopnost jednotky.
 
 
                                                                               
 
 
 
 
 
Hledáme HASIČE
Být hasičem je jedinečná zkušenost pro celý život. Díky školením, výcvikům a sebevzdělávání dosáhneš profesionálních znalostí, které jsou užitečné i v osobním životě. Vše záleží na Tobě!
·       Výcvik se týká požárů, dopravních nehod, první pomoci, záchrany a evakuace osob a mnoha dalších věcí.
·       Potkáš lidi, kteří Tě nezklamou a na které se můžeš spolehnout.
Potřebujeme dobrý zdravotní stav, fyzickou zdatnost, chuť pracovat a nebýt z cukru. Bydliště ve Vratimově a blízkém okolí a hlavně ochotu pracovat a pomáhat druhým ve svém volném čase!
Zastav se u nás v ulici Na příčnici každý čtvrtek od 17:00 nebo volej kdykoli tel.: 603 759 150