Výroční zprávy
Zpráva o činnosti Sboru dobrovolných hasičů Vratimov za rok 2014

Vratimov, restaurace Šodek, Výroční valná hromada SDH Vratimov 17.1.2015. Zprávu přednesl Vítězslav Bujok, starosta SDH Vratimov

Zpráva o činnosti Sboru dobrovolných hasičů Vratimov za rok 2013

Vratimov, restaurace Šodek, Výroční valná hromada SDH Vratimov 11.1.2014. Zprávu přednesl Vítězslav Bujok, starosta SDH Vratimov

Zpráva o činnosti Sboru dobrovolných hasičů Vratimov za rok 2012

Vratimov, restaurace Šodek, Výroční valná hromada SDH Vratimov 12.1.2013. Zprávu přednesl Vítězslav Bujok, starosta SDH Vratimov

Zpráva o činnosti Sboru dobrovolných hasičů Vratimov za rok 2011

Vratimov, restaurace Šodek, Výroční valná hromada SDH Vratimov 7.1.2012. Zprávu přednesl Vítězslav Bujok, starosta SDH Vratimov

Zpráva o činnosti Sboru dobrovolných hasičů Vratimov za rok 2010

Vratimov, restaurace Šodek, Výroční valná hromada SDH Vratimov 8.1.2011. Zprávu přednesl Vítězslav Bujok, starosta SDH Vratimov