Archiv novinek 2012

 


18. ročník pohárové soutěže
Memoriál Lukáše Pastrňáka
VÝSLEDKY:         MLADŠÍ ŽÁCI
                            STARŠÍ ŽÁCI


 POZVÁNKA

 na 18. ročník pohárové soutěže Memoriál Lukáše Pastrňáka

SOBOTA 6.10. 2012

Přijďte nás podpořit !!          Bližší informace naleznete v pozvánce ZDE.


Den záchranných složek 2012
největší akce konaná na území města Vratimov


V sobotu 8. září proběhl na Radničním náměstí ve Vratimově již druhý ročník Dne záchranných složek Vratimov. Organizátorem akce byl Sbor dobrovolných hasičů ve Vratimově, společně s městem Vratimov a spolupracujícími organizacemi. Ze začátku se zdálo, že nám počasí nebude nakloněno, ale nakonec vysvitlo sluníčko a počasí se umoudřilo. V 10 hodiny byla akce oficiálně zahájena pani starostkou JUDr. Dagmar Hrudovou a mohl se rozjet připravený bohatý program. V průběhu celého dne mohli návštěvníci sledovat mnoho dynamických ukázek. Při nich byla v akci předvedena současná i historická hasičská technika.
Byly předvedeny hasičské útoky za pomoci stříkaček, záchranná akce lezeckého družstva HZS MSK z hasičské stanice v Ostravě Porubě. Dynamické ukázky vyvrcholily předvedením zásahu při dopravní nehodě v podání místní jednotky SDH Vratimov.

Dále byly k vidění ukázky z práce jezdeckého oddílu Městské policie Ostrava a práce jejich záchranářských psů. Polcie ČR předvedla zadržení pachatele za pomoci služebního psa. Zájemci si mohli vyzkoušet za pomoci trenažéru ABA jaké to je, když se převrátí s osobním vozidlem.

Pro návštěvníky byla připravena laserová střelnice Policie ČR, kde si mohli vyzkoušet použití služebních zbraní. Ve stánku Krevního centra Fakultní nemocnice v Ostravě Porubě si návštěvníci mohli nechat provést základní vyšetření a seznámit se s prevencí závažných nemocí. Členové Českého červeného kříže zase poradili s první pomocí a předvedli své vybavení.

Mimo dynamické ukázky byly připraveny statické ukázky hasičské techniky, která je v používání jak profesionálními, tak dobrovolnými hasiči. Mimo to mohli si mohli návštěvníci prohlédnout vojenskou techniky z klubu vojenské historie Army-land, který sídlí u nás ve Vratimově. Dále byla k vidění také speciální technika jak městské, tak státní policie. Program svým vystoupením doprovodil dechový orchestr základní umělecké školy ve Vratimově a své umění předvedly také místní mažoretky.
Celá akce byla zakončena koncertem známého písničkáře Pavla Dobeše a Rudy z Ostravy.

Doufáme, že se všichni návštěvníci dobře bavil a strávili s námi příjemnou zářijovou sobotu.

Závěrem jen zbývá poděkovat všem, kteří se zapojili do přípravy akce, spolupracujícím organizacím a sponzorům, bez kterých by tato akce nebyla možná a budeme se těšit na některé z příštích akcí. (DV)

 

Fotky si můžete prohlédnout ZDE  a vide a fotky ZDE

Na začátek stránky


DEN ZÁCHRANNÝCH SLOŽEK VRATIMOV 2012

Stejně jako v loňském roce organizujeme pod záštitou paní straostky v sobotu 8. září 2012 od 10:00 do 17:30 Den záchranných složek Vratimov 2012 na Radničním náměstí.

Tentokrát program vrcholí koncertem Pavla Dobeše a Rudy z Ostravy a v programu je několik zajímavých novinek (například technika klubu vojenské historie, simulátor převrácení vozidla ABA, BESIP pro děti atd.).

NOVĚ PROGRAM ROZŠÍŘEN O VYŠETŘENÍ KREVNÍ SKUPINY ZDARMA PRO ZÁJEMCE O DÁRCOVSTVÍ KRVE (FAKULTNÍ NEMOCNICE OSTRAVA - KREVNÍ CENTRUM)

KLIKNĚTE SI NA LETÁK A PROGRAM KE STAŽENÍ

 Na začátek stránky


VAROVÁNÍ!!!
Pozor na nebezpečí při koupání
u vratimovského jezu na řece Ostravici

Vratimovský jez patří k jedním z NEJNEBEZPEČNĚJŠÍCH na naších tocích.
Popis jezu
ZDE

Na jezu hned krátce po rekonstrukci došlo v r.2010 k utonutí, což jednoznačně potvrdilo jeho nebezpečnost a problematičnost záchrany za stávajících podmínek.
K poslední tragické události a k ztrátě lidského života došlo 17.6.2012.
ZPRÁVA

FOTKY A VIDEO ZE ZÁSAHU NAJDETE ZDE.

S nadcházejícím létem nepodceňuj nebezpečná místa a neskákej bez rozmyslu pod splavy či do vodních nádrží, které neznáš. = PŘEŽIJEŠ!

Svým neodpovědným přístupem k tomuto varování ohrožuješ nejen svůj život, ale i život svého možného zachránce!
 


TFA Vratimov CUP 2012 - vítězem je Josef Palát z HZS podniku Deza

 

V sobotu 16.6.2012 od 10 hodin u hasičárny ve Vratimově se jako každý rok uskutečnil závod v dýchací technice TFA Vratimov CUP 2012. Jednalo se o simulaci zásahové činnosti v plné výstroji s aktivním dýchacím přístrojem. V lrtošním roce byl nejrychlejší Josef Palát z HZSp Deza Valašské Meziříčí, následoval ho Ladislav Mikulecký z HZS Ústí nad Orlicí a na třetím místě se umístil Roman Viej z HZS MSK stanice Ostrava Zábřeh. Celý závod se vydaříl, děkuji všem za účat a hlavně organizátorům za odvedenou práci. Nesmím opomenout ani sponzory, které najdete ZDE. (RB)

Video, fotky a další článek najdete ZDE

Výsledková listina a fotky ZDE

STARTOVNÍ LISTINA ZDE - ve startovní listině můžou nastat změny a časy startů jsou orientační

Propozice najdete ZDE

Na začátek stránky


Soutěž ve vyprošťování z havarovaných vozidel Hlučín 2012

V sobotu 28. 4. 2012, se členové naši jednotky zúčastnili již druhého ročníku krajské soutěže ve vyprošťování osob z havarovaných vozidel. Tato soutěž se jako v minulém roce konala v areálu štěrkovny v Hlučíně, podle pravidel pro soutěže ve vyprošťování osob.

Soutěž se konala společně s krajskou soutěží HZS moravskoslezského kraje. Soutěžilo 26 družstev z jednotek JPO II předurčených na dopravní nehody a 6 družstev HZS reprezentujících jednotlivé územní odbory v našem kraji.

Soutěžní družstva JSDH i HZS se divákům představila společně vždy na třech stanovištích, takže přítomní diváci mohli porovnat výkony jednotlivých družstev a také srovnat zásahy JSDH a HZS. Je možno konstatovat, že rozdíly byly mnohdy naprosto minimální a rozhodovaly opravdu drobnosti v provedení jednotlivých zásahů.

Naše družstvo ve složení Michal Biedroň (velitel), Ing. Jan němeček (strojník), Lubomír Mach (hasič) a Jan Sobota (zdravotník) si v soutěži nevedlo vůbec špatně a po kvalitním výkonu nakonec obsadili 14. příčku, což bylo v nabité 

konkurenci 26 družstev pěkné umístění. Hasiči se museli vypořádat se situací, kdy havarované vozidlo leželo na levém boku a přístup k němu byl ztížen pevnou překážkou u zadního okna vozidla. Po zajištění vozidla a odstranění přední části střechy pak zraněného vyprostili pomoci ortopedické desky vytvořeným otvorem v konstrukci vozidla.

Současně se soutěží byla přítomným divákům, kterých bylo díky krásnému počasí dostatek, předvedena také nejmodernější požární technika a technické prostředky přímo ve stáncích prodejců. Některé z prostředků používaných při vyprošťování si mohli návštěvníci vyzkoušet v praxi přímo na přistavených autovracích.

Naše jednotka k celkovému úspěchu soutěže přispěla nejen pěkným výkonem soutěžících. Vratimovští hasiči byli také součástí technické čety, kdy společně se členy z několika dalších jednotek zajišťovali, po technické stránce, chod soutěže a zejména pak přípravu soutěžních stanovišť.

 Nezbývá, něž organizátorům poděkovat za podařenou akci, a členům naši jednotky za vzornou reprezentaci našeho města. (DV)

 

Fotky najdete ZDE

Fotky a video najdete ZDE

Na začátek stránky


Školení první pomoci 

 V úterý dne 17. 4. 2012 proběhlo v hasičské zbrojnici školení na téma poskytování první pomoci a předlékařská péče. Školení bylo organizováno pro členy jednotky, a samozřejmě také pro zájemce z řad členů SDH, neboť tyto znalosti jsou upotřebitelné nejen při zásahové praxi, ale také v běžném životě a mělo by být samozřejmostí pro každého z nás poskytnout, v případě potřeby, základní první pomoc komukoliv v našem okolí.

Školení vedl velmi poutavou formou MUDr. Hranický, který má bohaté zkušenosti zejména ze svého působení u letecké záchranné služby, nebo z výjezdových skupin HBZ.

Školení bylo zaměřeno zejména na diagnostiku a zajištění hlavních životních funkcí a dále na poskytnutí neodkladné péče za pomoci prostředků, které má ve vybavení naše jednotka.

Zde šlo zejména o automatický elektronický defibrilátor (AED Philips) a o kyslíkový křísící přístroj. Hlavně s ohledem na určení vhodnosti nasazení těchto prostředků.

Chtěli bychom touto cestou ještě jednou poděkovat MUDr. Hranickému za vstřícný přístup a pevně věříme, že toto naše setkání je začátkem užší spolupráce při rozšiřování odborných znalostí vratimovských hasičů.  (DV)

 


Žena v jednotce ? Ano či Ne

 

Touto otázkou se asi zabývá mnoho hasičů i hasiček. V Naší jednotce jsme za posledních 10 let měli několik žen a všechny jsou zatím zdravé a živé. Je fakt, že nevydržely v jednotce tak dlouho jako někteří z mužů, ale to jen proto, protože jim začaly tikat biologické hodiny, nebo se odstěhovaly mimo Vratimov atd. Nicméně musím říct, že všechny se snažily na 110 % a některé hasiče by strčily do kapsy. Na loňské i letošní společné odborné přípravě jednotek v Jánských Koupelích všechny ženy makaly více než 60% zúčastněných mužů a Ti by se měli nad sebou zamyslet. Ale dost úvah a představme si tu nynější vratimovskou hasičku. Je to Alena Malcová (24). Fotky budou stačit.

                   

 Na začátek stránky


Expedice YDYKSEB 2012 – Pustevny opět zdolány!
Stejně jako v loni se expedice konala v neděli a to 12. února 2012. Sraz horalů z Vratimova proběhl tradičně na železničním nádraží ve Vratimově, kde se k nám poprvé v historii připojili kolegové (přesněji 3 kolegyně a jeden kolega) z Ostravy Bártovic. Nicméně expedice nebyla kompletní. To se však změnilo po nástupu do vlakového expresu, kde jsme se setkali s bratry z Radvanic. Vyřčením smluveného hesla „RODODENDRON“ bylo okamžitě jasné, že nejedou jen tak okolo. Nyní jsme byli takřka kompletní. Jízda ve vlaku proběhla v klidu, bez větších problémů, protože jsme měli všichni zakoupenou jízdenku. Po výstupu z vlaku jsme se přesunuli k autobusu, který nás vyvezl k hotelu Ráztoka, kde byl námi založen v restauračním zařízení první výškový tábor. Tamtéž se k nám připojil poslední člen výpravy a my byli konečné kompletní. Zde jsme si museli udobřit horu, kterou střeží pohanský bůh úrody Radegast ochutnáním zlatavého pivního moku. Po krátkém občerstvení jsme se vydali na vrchol a po celou dobu výstupu krásně svítilo sluníčko. Pro jistotu jsme si vyzkoušeli nasednout na cvičnou sedačku lanové dráhy, kdy by náhodou někdo měl problém vyjít na vrchol po svých. Ale jak se později ukázalo, bylo to zbytečné.
Sněhová situace byla velice příznivá, kam se oko podívalo, spatřilo kvalitní sněhovou pokrývku. Výstup všichni zvládli na jedničku. Někteří si pomohli nepovoleným způsobem, ale to nevadí. Na vrchol jsme dorazili okolo poledne, dali si jídlo v jedné z mnoha restaurací a posilnění jsme se vydali k soše Radegasta. U sochy jsme udělali skupinové foto a vydali se na cestu dolů jinou sjezdovkou. Vše probíhalo hladce, tentokrát bez vážných ztát, jako tomu bylo v minulém hektickém, mnohdy i bolestivém a materiálně náročném ročníku, na který někteří členové neradi vzpomínají.
Cestou dolů k autobusové zastávce, bylo jasné, že tentokrát na autobus dorazíme včas. Stalo se tak a dokonce s hodinovým předstihem. Tento čas jsme efektivně využili v restauraci Ráztoka. Klidným krokem ve správný čas jsme se odebrali na autobusovou zastávku, za úplatu sjeli na železniční zastávku, zakoupili lístky a nasedli do vlakového expresu mířící směrem Vratimov. Cesta domů vlakem byla ještě veselejší než na hory, protože jsme byli plni zážitků, dobré nálady a čerta.
Závěrem jen mohu říci, že teď už víme a o tom jsem zcela přesvědčen, že tato tradiční expedice v příštím roce zcela jistě Nezanikne!!
Vzhůru na expedici YDYKSEB v roce 2013! (VB)

Na začátek stránky


Hasičský ples
V sobotu 5. února 2012 náš sbor uspořádali stejně jako každý rok tradiční hasičský ples. Kavárna společenského domu byla pro veřejnost otevřena od 19 hodin. Krátce po 20 hodině starosta sboru Víťa Bujok zahájil ples krátkou řečí, představil nabídku jídla a pití, sponzory plesu a popřál všem příjemnou zábavu.
Kulturní vložkou této společenské akce bylo vystoupení mladých mažoretek Salta Trix Šenov pod vedením Lenky Pastrňákové a Jany Swerczynové, které předvedly několik skupinových a sólových vystoupení sklízející bouřlivé potlesky.
K poslechu a tanci vyhrávala kapela Mirabel. Hned při první hudební sérii se zcela zaplnil taneční parket a byl plný až do úplného ukončení plesu, tedy do 4 hodin ráno. Po celou dobu bylo možno navštívit peklo i bar a dát si nějakou tu štamprli, víno, sekt a nealko. Nechyběl ani bohatý výběr z výborného jídla.
Na závěr moc děkuji všem organizátorům za bezchybnou práci v průběhu celého večera, všem hostům za návštěvu a sponzorům za podporu této společenské akce. Již teď Vás všechny srdečně zveme a těšíme se na další ročník. (VB)

Na začátek stránky


Výroční valná hromada
V sobotu 7. ledna 2012 proběhla v restauraci Šodek ve Vratimově výroční valná hromada Sboru dobrovolných hasičů Vratimov. Pozvání na schůzi přijali zástupci města Vratimov, starostka JUDr. Dagmar Hrudová a místostarosta Ivo Kičmer. K dalším vzácným hostům, které jsme mezi sebou přivítali patřil starosta Okresního sdružení hasičů Ostrava pan Richard Dudek, DiS. a velitel stanice HZS Ostrava Hrabůvka pan npor. Bc. Tomáš Beinhauer. Naše jednání podpořili svou účastí také okolní bratrské hasičské sbory z Horních Datyň, Šenova, Václavovic, O. Radvanic, O. Bártovic a Řepišť.
Jako každoročně byla starostou přednesena zpráva o činnosti našeho sboru v uplynulém roce. Ve zprávě byly zmíněny aktivity výjezdové jednotky, celoroční práce nejen mladých hasičů, ale i celého sboru. Rok 2011 byl pro náš sbor, jako celek, dosti náročným, protože celý byl věnován oslavě 100. letého výročí od založení.
K dalším mandatorním bodům jednání, pak patřily zprávy o stavu hospodaření sboru v uplynulém roce, volba delegátů na okrskové a okresní schůze, předání ocenění, přednesení návrhu plánu činnosti pro rok 2012 a závěrečné usnesení.
Po skončení jednání se všichni přítomní členové sboru společně vyfotografovali k příležitosti uplynulého stoletého výročí založení naší organizace. (VB)

Na začátek stránky


Na začátek stránky