Archiv novinek 2010

 

Zásah jednotky – vyproštění domíchávače

 

Ve středu 15. 12. 2010 byla jednotka Integrovaným bezpečnostním centrem vyslána v 10:13 k vyproštění vozidla. K události došlo v Horních Datyních, místní části Vratimova. Na místě bylo zjištěno, že se jedná o domíchávač, na podvozku T 815, který sjel ze silnice a pravými koly zapadl na krajnici.

Krátce po příjezdu naši jednotky a provedení průzkumu na místo dorazila jednotka HZS MSK ze stanice Ostrava-Hrabůvka.

 

Po zhodnocení situace byla na místo povolána další technika, jeřáb Terrex, technický automobil MB Sprinter, vyprošťovací automobil T 815 a vyprošťovací automobil MB Bizon.
Na místo se dostavil řídící důstojník.

Další fotografie ZDE.

Na začátek stránky


Školení jednotky - Zdravověda

Dne 9.12.2010 proběhlo školení členů JSDH v poskytování "První pomoci" a následného transportu. Školení odborně vedl p.Martin Türke (HZS).Touto cestou mu děkujeme za trpělivost a čas, který nám věnoval.

Fotografie ze školení naleznete zde.

Na začátek stránky


Seznámení s objektem kyslíkárny
MG Odra Gas


Dne 7. 12. 2010, díky vstřícnosti firmy
MG Odra Gas, spol. s r.o. proběhlo seznámení členů jednotky SDH Vratimov  s objektem kyslíkárny. Provoz, ve kterém jsou produkovány ve velkých objemech technické plyny jako kyslík, dusík a argon a některé další plyny, které se sem dovážejí se zde plní do tlakových lahví a zásobníků a jsou distribuovány dále k zákazníkům, se nachází na katastru města Vratimova a je tedy v hasebním obvodu naši jednotky.

Celá akce započala v 8 hodin ráno, kdy členové jednotky shlédli taktické cvičení jednotky HZSP Arcelor Mittal . Cvičný zásah byl proveden na imitovaný požár v technologii kyslíkárny. Po ukončení cvičení následovala prohlídka celého provozu kyslíkárny s podrobným výkladem. Hasiči byli seznámeni jak s vlastním fungování technologie, tak také s rizikovými místy v provozu.

Prohlédli jsme si nejen jednotlivé části technologie výroby technických plynů, ale také skladové prostory, a prostory distribuce plynů a seznámili s  bezpečnostními prvky, kterými je celý provoz vybaven.

Prohlídka  byla zakončena na centrálním dispečinku, odkud je celá technologie řízena a kde jsme byli seznámeni s provozem EPS a postupy při zvládání mimořádných událostí.

Závěrem bychom chtěli firmě MG Odra Gas poděkovat za vstřícný přístup a nezbývá, než se těšit na další spolupráci.

Na začátek stránky


Výcvik jednotky - simulace zakouřeného prostředí

Dne 2.12.2010 proběhlo cvičení členů zásahové jednotky v prostoru garáže jednotky.Cvičení probíhalo v kompletní výstroji zasahujícího hasiče včetně dýchacího přístroje.Účelem cvičení byl nácvik orientace v zakouřeném prostředí, kdy pouze po hmatu podél vedení požárních hadic může hasič najít cestu ven z nebezpečného prostoru.Zorníky masek jsou zakryty,aby nebylo možné využít zraku.

Fotka zde

Na začátek stránky


Likvidace následků větrné smršti

Prověřovací cvičení

Dne 5.11.2010 v 16:00 hodin bylo zahájeno cvičení likvidace následků větrné smršti. Vedoucím cvičení byl Bc. Martin Čech - velitel JSDH Horní Datyně.

Naše jednotka po příjezdu na místo určení dostala za úkol zjistit průzkumem přítomnost osob ve zčásti zbořené budově.Velitelem vozidla JSDH Vratimov byl p. Biedroň Michal. Během průzkumu byly nalezeny dvě "dospělé osoby" (figuríny)  zasypané sutinami zasažené budovy. Jedna osoba přímo v budově a druhá ve vozidle těsně stojícího u budovy, které bylo padajícím zdivem také zasaženo.Osoby byly na ortopedické podložce přeneseny na určené shromaždiště k lékařskému ošetření.Fotografie z této činnosti a popis z pera Bc. Martina Čecha - vedoucího cvičení zde

Výcviku se zůčastnily JSDH Václavovice, JSDH Radvanice, JSDH Šenov a JSDH Bartovice, které plnily obdobné úkoly.

Pro zajištění bezpečnosti byly zbytky budovy, zejména uvolněné stěny, za pomocí navijáku řízeně strženy.Tato činnost je častečně zdokumentována zde.

Cvičení bylo z našeho pohledu velmi dobře připraveno.Bylo přiležitostí pro ověření spolupráce mezi jednotkami a nasbírání nových zkušeností, které budou zužitkovány u skutečných zásahů.

Na začátek stránky


Hasičský zájezd byl opět úspěšný

Ve dnech 22.-.24.10. 2010 se někteří členové sboru zúčastnili tradičního zájezdu. Letos jsme byli v Beskydech na chatě Visalajka, kde se nám velmi líbilo a o tom, jak jsme se měli si můžete přečíst ZDE

Na začátek stránky


 Výcvik - záchrana osob / požár sklepa

 Dne 21.10.2010 proběhlo operativně dohodnuté cvičení hasičů v jednom ze sklepů bytových domů ve Vratimově, ulice Na vyhlídce.Výcvik byl zaměřen na vyhledání a záchranu osob v zakouřených prostorech.Služebně nejmladší hasiči jednotky a mladí hasiči si vyzkoušeli, že to není žádná legrace.Se začerněnými zorníky na maskách dýchacích přístrojů se pokoušeli zorientovat po hmatu a sluchu v prostředí, které vůbec neznali.Nalézt v těchto podmínkách osobu je velmi obtížné,neboť v realitě se často před kouřem a sálavým žárem snaží uniknout, třeba i tím, že se schová do skříně či pod postel apod.Nakonec se podařilo "zachránit" jednoho dospělého a jedno dítě.  Závěrem je nutno dodat, že to bylo přínosem i pro zkušenější hasiče jednotky, neboť jak se říká: "Těžko na cvičišti,....

Fotografie z výcviku  tady

Na začátek stránky


 Memoriál Lukáše Pastrňáka

 

Dne 2.10.2010 se konal již 16. ročník memoriálu Lukáše Pastrňáka. Soutěž začala sedmou hodinou ranní, kdy se za slunečného počasí vydali vratimovští hasiči nachystat trať. Na dvoukilometrové trati byly připraveny disciplíny jako překonání lanové překážky, střelba ze vzduchovky, požární ochrana, topografie, uzly a zdravověda. Mladší žáci měli zkrácenou trať asi o půl kilometru a místo střelby je na trati čekal hod granátem na cíl. Účast byla veliká, 24 pětičlenných hlídek mladších hasičů a 21 starších hasičů, nejen z okolních sborů. SDH Vratimov mělo na trati dvě hlídky mladších a jednu hlídku starších. Mladší Vratimov II. - Míša, Ríša, Denis, Kuba a Ondřej byli šikovní, obsadili krásné 2. místo a Vratimov I. která byla složena z nejmladších členů Zuzky, Andrejky, 5leté Markétky, Barušky z Řepišť a Denise (ten byl velitel-nejstarší ) obsadili také krásné 11.místo. Starší - Klára, Lukáš, Jirka, Šimon a Dominik skončili na pěkném 5. místě. Po ukončení soutěže, jsme společně jeli položit kytičku Lukášovi na hrob. Všem moc děkujeme za dřinu a věříme, že na Plamenu, který nás teď čeká, to dopadne obdobně KaN

Fotogalerii si můžete prohlédnout ZDE.

Výsledky ke stažení kategorie „mladší“ ZDE.

Výsledky ke stažení kategorie „starší“ ZDE. 

Na začátek stránky                                                                                                                                                 


   Děkujeme společnosti ENESPO 

Nabídku společnosti ENESPO si prohlédněte ZDE.

Chtěli bychom touto cestou poděkovat firmě ENESPO Vratimov, za materiální a technickou pomoc při rekonstrukci hasičského vozidla TATRA T148 CAS-32. Vozidlo, v současné době, za plného provozu, opravují svépomocí členové jednotky SDH Vratimov. Firma ENESPO, zastoupená panem Martinem Kroviařem nám do tohoto vozidla poskytla bezplatně, formou daru, krycí hliníkovou roletu na skříň pro uložení technických prostředků v boční části karoserie. Tato roleta nám slouží k plné spokojenosti. Ještě jednou děkujeme za podporu a věříme, že nám ENSPO zachová přízeň i do budoucna. 

Likvidovali jsme následky tornáda

Dne 27. srpna v 8:54 byla jednotka SDH Vratimov vyslána operačním střediskem do Vratimova na ulici Okrajovou k technické pomoci – odstranění nebezpečných stavů. Již cestou na místo zásahu jednotka dostala zprávu, že se pravděpodobně jedná o likvidaci následků po výskytu tornáda. Tedy vzdušného víru značné síly. Po příjezdu na místo místní obyvatelé potvrdili, že se jednalo o jev, který svými projevy a parametry odpovídal tornádu, následně bylo zjištěno, že šlo skutečně o, u nás velmi ojedinělý, výskyt tornáda a to se značnými ničivými účinky. Meteorologové uvádějí, že v našich podmínkách je tento jev pozorován v průměru asi desetkrát za rok. O to kuriosnější je jeho výskyt právě na území našeho města.

Provedeným prvotním průzkumem na místě události bylo zjištěno, že došlo ke značnému poškození tří rodinných domů. Jednalo se zejména o poškozené střechy a střešní konstrukce, které byly částečně utrženy ze staveb a odhozeny do okolí. Naštěstí nedošlo ke zranění obyvatel domů, i když v jednom domě se zřítily i stropní konstrukce. O síle vzdušného víru svědčí i poškození zděných konstrukcí plotů a také poškození dlažby chodníků, kdy byly vytrhány jednotlivé dlaždice.

Na místo se dostavil řídící důstojník Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje a následně i jednotka SDH Horní Datyně. Hasiči provedli prvotní zajištění místa zásahu a vyčkali příjezdu statika, který měl rozhodnout o dalším osudu poškozených domů.

Statik , po zhodnocení situace,  rozhodl, že statika jednoho z poškozených domů je porušena do té míry, že zakázal jeho užívání a odklizení trosek z jeho vnitřku musela zajistit specializovaná firma.

Dále hasiči poškozeným občanů pomáhali s odklízením trosek z poškozených domů, plotů a vybavení zahrad do přistaveného kontejneru. V jednom případě bylo nutné rozřezat a odstranit vzrostlý strom, který na jednu ze zahrad tornádo doneslo z vedlejšího pozemku.

Následně byly prostřednictvím Technických služeb Vratimov zajištěny nepromokavé plachty, kterými hasiči, po vytvoření provizorních konstrukcí, zakryli otvory v poškozených střechách.

V průběhu zásahu hasiči, ve spolupráci s hlídkou Policie ČR prováděli průzkum i v přilehlém lese, který byl rovněž poškozen tornádem. Bylo zde podezření, že právě v těchto místech se měl nacházet v době výskytu tornáda občan, který zde sbíral houby. Provedeným pátráním však podezření nebylo potvrzeno.

Hasiči se při své zásahové činnosti setkávají s mnoha případy řádění přírodních sil, a stávají se pro ně jakousi rutinou, nicméně s tímto přírodním úkazem jsme se setkali poprvé a byli jsme překvapeni jeho ničivou silou a to i přesto, že se vyskytl na plošně velmi omezeném území. (DV)          

Na začátek stránky


 Koupání pod jezem - zachráněný život i tragický konec

1. srpna 2010 v 18:25:55 byl vyhlášen poplach "Záchrana osob z vody, ulice Mostní". Nechvalně známý jez na pomezí Vratimova a Hrabové si vyžádal letos už několikátý výjezd jednotky SDH Vratimov. K události jsme vyjeli 3,5 až 4 minuty od vyhlášení poplachu (tzn. na místě jsme byli cca 6 minut od vyhlášení poplachu). Zde se ve válci splavu držel nad vodou mladý muž a podle informací okolostojících byla pod jezem ještě další osoba. Adama jsme navázali na lano za záchranou vestu, přebrodil po hraně splavu k tonoucímu a sklouzl k němu po tělese splavu do válce. Podařilo se mu jej zachytit a oba jsme přes vývar splavu vytáhli na břeh. Do válce jsme se vrátili na laně ještě třikrát s nadějí, že zachytíme druhého chlapce, který byl údajně už 5 minut před naším příjezdem pod vodou. Bohužel neúspěšně. Později jsme se ve spolupráci s HZS podíleli na pátrání ve člunech i v rojnicích pod jezem. Zásah končil okolo půlnoci po neúspěšném pokusu potápěčů PČR prozkoumat dno řeky pod jezem.

 Osobně mne trochu rozladil následný způsob informování o celé události v médiích. Především poznámky jednoho z přátel oběti odvysílané Českou televizí na téma, že hasiči dorazili na místo pozdě (o zachráněném druhém chlapci toho v reportáži moc nebylo). Je nám velmi líto ztráty mladého života a toho co prožívají rodiče a kamarádi oběti a chápeme jejich frustraci a bolest. PŘEDEVŠÍM by to však mělo být varování pro všechny, kteří podčeňují nebezpečí koupání v tak zrádném místě a přibližují se ke splavu. Sami jsme si i přes výcvik až dosud nedokázali úplně představit co s vámi dokáže válec při vyšším stavu vody udělat i přes to, že máte na sobě kvalitní záchrannou vestu.

 Více také v sekci Napsali o nás.

Všechny použité fotografie: HZS MSK a www.pozary.cz

 

 

 

 

 

 

Na začátek stránky


SVATBA

Tímto oficiálně oznamujeme virtuálnímu světu a kyberprostoru důležitou zprávu, o které se z nepochopitelných důvodů nezmínily světové zpravodajské servery, ČTK, Reuters ani agentura Nová Čína!! To bude asi tím horkem. Kolaps mezinárodních médií tímto zachraňuje SDH Vratimov. (RH)

Pro více povedených fotografií klikněte ZDE

 

 

Na začátek stránky


Návštěva v mateřské školce

23. 6. 2010 jsme dětem v mateřské školce předvedli neši techniku a povídali si o hasičích a požární ochraně.

 

Pro více fotografií klikněte ZDE

  

 

 

Na začátek stránky


Známe vítěze
VRATIMOV CUP 2010
 Soutěž v hasičském víceboji "TFA"

 

 

Více informací zde

Foto a informace z minulých ročníků najdete ZDE

Na začátek stránky


Povodně 2010

Od 16. 5. 2010 do 20. 5. 2010  jsme zasahovali celkem u 34! událostí (pro přehled zásahů klikněte ZDE), z toho 5 krát mimo město. Převážně se jednalo o čerpání vody ze zatopených sklepů a likvidaci padlých stromů. V pondělí 17. 5. 2010 jsme byli  operačním střediskem vysláni k čerpání vody na ul. Rudná, kde jsme se snažili udržet průjezdnou komunikace ve směru na Orlovou a Karvinou. Od neděle jsme zajišťovali pomoc povodní postiženým spoluobčanům v zesíleném početním stavu souběžně dvěma automobily Renault CAS 15 a AVIA Furgon. Děkujeme zaměstnavatelům, kteří uvolnili vratimovské hasiče z jejich stálých zaměstnání tak, aby byli k dispozici při zvládání následků povodně. Nejsložitější byla situace v pondělí odpoledne, kdy řeka Ostravice ve Vratimově kulminovala a byl dosažen třetí stupeň povodňové aktivity. Od pondělního odpoledne již naštěstí nebyly srážky tak intenzivní. V úterý jsme v průběhu dopoledne čistili starý "Slezský náhon" od větví a padlých stromů, aby nedošlo při vzestupu hladiny k přehrazení toku a jeho rozlití v obydlených částech Vratimova. Ve čtvrtek část směny pomáhala při rozebírání mobilní protipovodňové hráze v Koblově. Čerpání vody ze zatopených sklepů pokračovalo také ve čtvrtek a v pátek. Díky všem členům jednotky, kteří se do zvládání následků povodně zapojili. (RH)  Fotogalerie k povodním 2010 ZDE.

Na začátek stránky


 Slavnostní setkání hasičů v Ostravě

V Ostravě Plesné se v sobotu 8.5.2010 konalo již páté slavnostní setkání sborů dobrovolných hasičů okresu Ostrava.  Jako každoročně nechyběl ani náš sbor s praporem. Setkání ostravských hasičů začalo slavnostním průvodem na mši svatou v plesenském kostele sv. Jakuba. Ta byla sloužena u příležitosti svátku svatého Floriana, patrona hasičů. Akce dále pokračovala u hasičské zbrojnice, kde přítomné hasiče pozdravili a uvítali představitelé místního sboru, zástupci okresního sdružení a města Ostravy.

Hasičské sbory předvedly své historické prapory a také některé převzaly vyznamenání za svou činnost v uplynulém roce. Tato tradiční akce je rovněž příležitostí ke vzájemné výměně zkušeností a k setkání rodinných příslušníků. Další setkání ostravských hasičských praporů se uskuteční příští rok v Petřkovicích. (VB)  

Na začátek stránky