Prapor

   První impuls k tomu, aby si sbor nechal zhotovit prapor vzešel od bratra Radomíra Parwy na členské valné hromadě dne 21.11.2003. Vedení sboru tedy začalo jednat s vedením města o příspěvku na zhotovení praporu. Tato jednání však nebyla úspěšná a myšlenka na zhotovení praporu pomalu upadala v zapomnění. Nové vedení sboru v roce 2005 oprášilo ideu na zhotovení praporu. Závazným termínem se staly oslavy 95. výročí založení sboru – tedy rok 2006. Rozběhla se jednání s městem o souhlasu s užitím znaku města na praporu sboru, byly osloveny firmy zabývající se problematikou praporů, vlajek a heraldikou. Členové sboru na valné hromadě dne 9.9.2005 schválili na základě grafického návrhu podobu praporu. Grafický návrh zhotovili starosta Ing. Jan Němeček a člen sboru Ing. Jiří Dostál. Rovněž bylo rozhodnuto o firmě, která vyšije prapor. Z celé řady nabídek vyhrála paní Wasilka Pistovčák z Ostravy – Třebovic. Dále členská základna rozhodla, že prapor bude pořízen z finančních prostředků sboru, které byly nabyty prodejem původní hasičské zbrojnice a pověřila výbor realizací akce. Zadání zakázky provedli starosta sboru společně s jednatelem Vítězslavem Bujokem. Tito dva formou pravidelných návštěv dílny paní Pistovčákové dohlíželi nad výrobou. Díky tomu byl výbor pravidelně informován o stavu zakázky. Prapor byl vyšíván z části na stroji, z části ručně. Sbor za jeho zhotovení zaplatil 45 000 Kč, nutno však ještě připočíst cenu za zhotovení stojanu s pamětní tabulkou(4 000 Kč) a dřevěné žerdi (1 500 Kč).


Kontrolní návštěvy dílny paní Wasilky Pistovčák. Na přiložených fotografiíje je postupně vidět zrod našeho praporu.

Návštěva 14.2.2006:

                             
Vyšívání sv. Floriána, patrona hasičů a ornamentů ve tvaru lístu.Návštěva 2.3.2006:

                   
Grafický návrh strany praporu se znakem SDH a finální podoba sv. Floriána.Návštěva 20.4.2006:

                                       
Rozpracovaný znak SDH, sv. Florián a nápis SDH Vratimov.Návštěva 21.5.2006:

                                       
Návrh a umístění ornamentu v rohu praporu, pohled na umístěný znak sboru.
Znak však byl ještě upraven a vyšit jinak = finální podoba
.     Oslavy 95. výročí založení sboru vyvrcholily slavnostním vysvěcením praporu v neděli 10.9.2006 v místním římskokatolickém kostele sv. Jana Křtitele ve Vratimově. Přítomni byli významní představitelé města a delegace hasičů okolních sborů. S praporem přijeli hasiči z Havířova-města, Ostravy-Hrabové a Ostravy-Radvanic. Páter Mgr. Adrian Wykret sloužil bohoslužbu obětovanou za živé i zemřelé hasiče z Vratimova. Farní schola zazpívala oslavnou píseň, složenou jen pro tuto příležitost. Za hudebního doprovodu Vratimovského dechového orchestru a mažoretek z oddílu Zik-Zak následoval průvod hasičů i jejich techniky městem. U příležitosti oslav jubilea byly sboru věnovány dvě stuhy, a to od Městského úřadu ve Vratimově, zastoupeného paní starostkou Mgr. Zechovou, a od paní Wasilky Pistovčák.

Fotografie ze svěcení praroru, průvodu městem a slavnostní schůze naleznete v Činnost SDH za období let 2005 - 2009

     Konečně tak máme vlastní prapor, významný symbol sboru, který se stal zároveň důstojnou vzpomínkou na předešlé generace hasičů a který bude generacím příštím připomínat, aby nezapomínali na ctění historických tradic.

                                                                                           
      Stojan s praporem sboru spolu se zástavami SHČMS a ČR
                                             Obě strany praporu SDH Vratimov