Archiv novinek 2011

 

Výbuch plynu ve škole

25.11. okolo 17 hodiny došlo na základní škole na ul. Datyňská při opravě potrubí k výbuchu plynu a to vše v době, kdy se ve školní šatně nacházelo přes 20 dětí. Vlivem výbuchu došlo k požáru a silnému zakouření přilehlých prostor.

První jednotka dorazila na místo do 5 minut od vyhlášení poplachu a zahájila průzkum objektu, vyhledávání zraněných osob a ohniska požáru. Druhá jednotka se rovněž podílela na této činnosti a další jednotky se zaměřily na poskytnutí první pomoci a třídění zraněných osob.

Tak takové bylo v kostce taktické cvičení jednotek okrsku Ostrava venkov (Vratimov, Šenov, Bártovice, Radvanice, Václavovice). Cvičení dopadlo dobře, ale vždy je co zlepšovat.

Závěrem chci poděkovat všem pracovníkům základní školy za poskytnuté prostory a taky členům červeného kříže, kteří se dokonale namaskovali a byli výbornými figuranty.

Fotky najdete ZDE

Video najdete ZDE a ZDE

Na začátek stránky


Tatra v novém kabátě

Po téměř dvouleté práci je vozidlo CAS-32 T148 v novém kabátě. Tomuto okamžiku předcházela dlouhá a těžká práce členů jednotky na celkové opravě a renovaci tohoto vozidla. O náročnosti opravy svědčí i stáří vozu. Podvozek je sice repasován v roce 1984 (přestavba z podvozku T138 na T148 v tehdejších automobilových opravnách v Olomouci), ale nástavba vozidla je originálem z roku 1967, a to včetně čerpadla a armatur.Tato oprava nebyla první, kterou jsme na vozidle prováděli. Podobnou opravou vozidlo prošlo již v roce 1998. Kdy byla v rámci prací provedena i výměna poškozené skříně pomocného náhonu, kvůli které jsme svépomocí z vozidla demontovali i celou nástavbu a poté byl proveden nový nástřik vozidla a to opět svépomocí.
V rámci poslední opravy byly nejdříve provedeny nutné opravy podvozku, včetně výměny spojky a přetěsnění motoru. Byl také vyměněn posilovač řízení.

Pak následovala ta náročnější část, tedy karosářské práce a úprava nástavby. Celá karoserie nástavby byla postupně rozebrána. Poškozené části karoserie byly vyměněny a po patřičném ošetření proti korozi znovu nanýtovány na nosný rám nástavby. V exponovaných místech, zejména nad zadními nápravami, bylo nutno vyměnit i části nosného rámu karoserie vozidla.
Nádrž na vodu byla také znovu ošetřena a to jak zvenčí, tak zevnitř, kde byl použit speciální nástřik na bázi stále pružného vosku.
Úpravy byly provedeny také na armaturách, tak aby bylo možno provést vestavbu nových skříní na vybavení na bocích nástavby. Pro nové skříně bylo nutno zvětšit otvory na bocích nástavby a vyrobit nové nosné konstrukce jako základ skříní. Následně bylo vyrobeno a instalováno nové oplechování z hliníkových plechů. Vše bylo prováděno svépomocí v prostorách hasičské zbrojnice a to včetně montáží krycích rolet a přípravy všech potřebných dílů.
Díky zvětšení úložných prostor mohlo být vozidlo vybaveno dalšími technickými prostředky, elektrocentrálou, motorovou pilou a příslušenství. Dále bylo do výbavy přidáno plovoucí čerpadlo a další technické prostředky.

Po dokončení úprav karoserie a nástavby pak následovala úprava elektroinstalace, včetně montáže nového vnitřní osvětlení.

Finálním krokem pak bylo nové lakování vozidla, které bylo tentokrát svěřeno profesionálovi. Pak už jen zbývalo nainstalovat výstražné zařízení a vozidlo opatřit novými polepy označující jeho příslušnost k naší jednotce.
Za zmínku stojí ještě ten fakt, že veškeré úpravy byly prováděny tak, aby bylo vozidlo stále plně funkční a mohlo kdykoliv vyjet k zásahu.

Doufáme, že se naše opravená Tatra bude líbit a hlavně, že nám i občanům našeho města bude dále dobře sloužit.

Další fotky najdete ZDE

Na začátek stránky


17. ročník Memoriál Lukáše Pastrňáka

Výsledky soutěže naleznete ZDE.


 POZVÁNKA

 na 17. ročník pohárové soutěže Memoriál Lukáše Pastrňáka

SOBOTA 1.10. 2011

Přijďte nás podpořit !!          Bližší informace naleznete v pozvánce ZDE. 


Je za námi !!

V sobotu 17. září uspořádal Sbor dobrovolných hasičů města Vratimova společně s Hasičským záchranným sborem Moravskoslezského kraje, Policii České republiky, Územním střediskem záchranné služby Moravskoslezského kraje a dalšími partnery a sponzory v rámci oslav stého výročí založení Sboru dobrovolných hasičů pro širokou veřejnost akci s nazvem Den záchranných složek Vratimov 2011. Záštity nad akcí se ujali starostka města Vratimova JUDr. Dagmar Hrudová a náměstek ostravského primátora Bc. Aleš Boháč.

Video:

- Reportáž - Vratimov TV

- Děkujeme všem sponzorům a partnerům akce

Na začátek stránky 
 


 DEN ZÁCHRANNÝCH SLOŽEK

VRATIMOV 17. ZÁŘÍ 2011

10:00 - 17:00 hod.

 PŘIJDTĚ S NÁMI PŘÍJEMNĚ STRÁVIT SOBOTNÍ DEN A OSLAVIT 100 LET VÝROČÍ ZALOŽENÍ SDH VRATIMOV

VIDEOPOZVÁNKA ZDE.

 Stáhněte si propagační leták ZDE.

Stáhněte si aktuální program s časy ukázek ZDE.

  NEBUDOU SE NUDIT DĚTI ANI DOSPĚLÍ

 

 


TFA Vratimov CUP 2011 je za námi

V sobotu 18.6. 2011 se u hasičské zbrojnice ve Vratimově konal již 10.ročník vratimovského TFA, který je součástí „Poháru ředitele HZS Moravskoslezského kraje v TFA 2011“. Stejně jako v minulých létech se akce vydařila po všech stránkách a soutěžící předvedli neuvěřitelné výkony. Soutěžilo se v jednotlivcích i v družstvech. Pro prvních patnáct nejlepších byly připraveny hodnotné věcné ceny a pro první tři i poháry. Nejlepší tři družstva byly rovněž odměněny hodnotnými cenami, poháry i medailemi.  Pokračování článku je ZDE.  Fotky najdete ZDE.  Výsledky najdete ZDE.

Na začátek stránky 
 


Slavnostní valná hromada SDH Vratimov ke 100. výročí založení sbor

V sobotu 4. června si Sbor dobrovolných hasičů ve Vratimově slavnostní valnou hromadou připomenul 100. výročí založení, které v tomto roce oslavuje.

Valná hromada se konala v domě Zahrádkářů,  za přítomnosti významných hostů, z řad vedení našeho města, Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje, představitelů Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska, okolních sborů a spolupracujících organizací.

Přítomní hosté byli, současným starostou sboru, Vítězslavem Bujokem seznámení s bohatou historií sboru. Bylo zmíněno založení sboru v roce 1911, práce sboru v průběhu obou světových válek i v meziválečném období a také poválečné události až do současné doby.

Součástí akce bylo i předání ocenění hostům a členům naší organizace. U příležitosti stých oslav byla sborem vydána pamětní medaile a také historie vratimovského hasičstva upravená do knižní podoby.

Na závěr pak byla k historickému praporu našeho sboru připjata slavnostní stuha zhotovená právě k tomuto výročí. Stuhu připjal 1. náměstek okresního starosty SHČMS pan Bc. Martin Čech.

Slavnostní schůze však nebyla jedinou akcí, která se v tomto roce koná v souvislosti se stým výročím založení naši organizace.  Mimo jiné akce bude v sobotu 17. září na Radničním náměstí probíhat Den záchranných složek. V průběhu této akce se návštěvníci mohou těšit na ukázky práce hasičů, městské policie i policie státní a bohatý doprovodný kulturní program. Součástí akce bude také výstava věnovaná historii hasičů v našem městě.

 

Na tuto akci samozřejmě všechny co nejsrdečněji zveme.

Fotografie ze slavnostní valné hromady nalezneze ZDE


Fotografie z neformálního pokračování oslavy u hasičské zbrojnice naleznete ZDE


Na začátek stránky 
 


 Medaile Za záchranu života pro vratimovské hasiče

z leva Vítězslav Bujok, Rostislav Honus, Adam Jičínský, Petr Mekina

        
                           Medaile Za záchranu života

V pátek 6. května byla členům jednotky Sboru dobrovolných hasičů Vratimov Vítězslavu Bujokovi, Mgr. Rostislavu Honusovi, Petru Mekinovi a Adamu Jičínskému předána medaile Za záchranu života. Medaile naši hasiči převzali z rukou představitelů Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska v prostorách Centra hasičského hnutí v zámku v Přibyslavi.

Tato medaile je udělována těm, kteří svým přímým konáním zachrání lidský život. V případězáchrana  dvou osob z vody - řeka Ostravice mezi Vratimovem a O.Hrabovou vratimovských hasičů se jednalo o záchranu života mladého muže při zásahu dne 1. 8. 2010 na řece Ostravici. Ten den v podvečer byla jednotka vyslána ke splavu na řece Ostravici, k záchraně tonoucích osob. Na místě bylo zjištěno, že se jedná o dvě osoby, které tonuly pod druhým stupněm splavu poblíž silničního mostu do Ostravy-Hrabové. Šlo o dva mladíky, v době příjezdu jednotky byla na hladině vidět pouze jedna osoba. Tu včasným zásahem, a bez ohledu na případné osobní nebezpečí, členové naši jednotky zachránili, druhého mladíka se však, i přes maximální snahu, již nepodařilo nalézt a také následné několikahodinové pátrání bylo marné. Jeho tělo voda vydala až následující den a o několik kilometrů níže po proudu.

paní Ptošková gratuluje Vítězslavu BujokoviUdělením medaile byla oceněna pohotovost, odvaha a rozhodnost, kterou prokázali vratimovští hasiči v průběhu tohoto zásahu, jehož výsledkem pak byl zachráněný lidský život.

 

 

Na začátek stránky 


TFA VRATIMOV CUP 2011


 

Vratimovští hasiči si Vás dovolují pozvat na 10.ročník soutěže v hasičském víceboji ,,TFA“ VRATIMOV CUP, který se uskuteční 18.června 2011 v sobotu od 10 hodin u hasičské zbrojnice ve Vratimově. Tyto závody jsme začali pořádat již v roce 2001 v prostoru Radničního náměstí ve Vratimově pod názvem VRATIMOVSKÁ RADNICE, ale v roce 2005 jsme se přesunuli k hasičské zbrojnici ve Vratimově a trochu jsme upravili trať. Loňský ročník této soutěže se zdařil po všech stránkách a proto jsme se rozhodli tuto akci zopakovat i letos. 

Do soutěže se mohou přihlásit dobrovolní i profesionální hasiči odborně a fyzicky způsobilí používat dýchací přístroj. Počet startujících je omezen na 60 účastníků z časových důvodů.

Více informací, včetně propozic k 10. ročníku TFA VRATIMOV CUPU a fotky z minulého ročníku získáte na internetových stránkách SDH Vratimov www.hasicivratimov.cz.
Jakékoli dotazy týkající se této soutěže zodpovíme na tel.čísle 604 47 46 80 nebo 604 35 85 46 nebo je zasílejte na e-mail:
hasici.vratimov@seznam.cz .

Případní zájemci z řad sponzorů, kteří by se chtěli podílet na podpoře této soutěže budou vítáni a mohou nás kontaktovat na výše uvedených tel.číslech.


Tak jako v loňském roce je tato soutěž začleněna jako součást „Poháru ředitele HZS Moravskoslezského kraje v TFA 2011“ spolu s Ostravskou Radniční věží  a Štramberskou Trúbou a s Hartamanem konaném na Slezské Hartě a Hornolhotským železným hasičem.

Bohaté občerstvení pro všechny návštěvníky máme samozřejmě připravené.

                                                                    Na Vaši účast se těší Vratimovští hasiči.

PROPOZICE ZDE

 Na začátek stránky 


STAVĚNÍ MÁJKY - pro všechny členy sboru a jejich rodiny

ilustrační foto

Tak jako každý rok i letos budeme stavět májku. Akce je určena pro všechny členy SDH Vratimov a jejich rodiny. Připraveny budou hry pro děti, něco k snědku a pití a možná bude i kolo štěstí. Tak neváhejte a doufám, že se sejdeme aspoň v takovém počtu jako loni. Protože této akci předchází soutěž v požárním útoku, tak po ukončení závodů plynule přejdeme na stavění májky. Přibližný čas bych viděl mezi 16 a 17 hodinou. S pozdravem R.B.

 

Na začátek stránky 


Pozvání na soutěž v požárním útoku 

O PUTOVNÍ POHÁR sv. FLORIANA

ilustrační foto

Přijměte prosím pozvání na 5. ročník okrskové soutěže hasičských družstev v požárním útoku. Soutěž se bude konat 30.4.2011 u hasičárny ve Vratimově od 14 hodin. Soutěžit budou družstva mužů i žen z Vratimova, Horních Datyň, Bartovic, Radvanic, Šenova a Václavovic. Jako vždy pro Vás budeme mít připraveno něco k pití i jídlu. Na všechny příznivce hasičů se těší Vaši hasiči z Vratimova. (RB)

Na začátek stránky  


Instruktážně metodické zaměstnání – vyprošťování osob z havarovaných vozidel v Hlučíně 

V sobotu 16. 4. 2011 se v areálu štěrkovny v Hlučíně konalo instruktážně metodické zaměstnání (IMZ) pro jednotky SDH z Moravskoslezského kraje, předurčené k zásahům při dopravních nehodách. Jako jednotka předurčená pro tento typ zásahů se jej zúčastnila i naše jednotka. IMZ byl pořádán HZS MSK podobnou formou, jako soutěže ve vyprošťování zraněných osob z havarovaných vozidel.

 

Čtyřčlenné družstvo mělo za úkol provést zásah při kterém vyprostilo zraněnou osobu z havarovaného vozidla. Scénáře jednotlivých situací byly připraveny s ohledem na reálné případy vzniklé při dopravních nehodách. Situaci dále komplikovala například přítomnost vedení elektrické energie, či možnost úniku plynu z poškozené plynové přípojky, tak jak k takovýmto situacím může docházet v reálném životě. Zasahující družstvo provedlo celý zásah počínající zajištěním místa nehody a končící předáním vyproštěné osoby do péče záchranné služby. Při zásahu se samozřejmě používala vlastní technika a vybavení jednotky, kterým hasiči při podobných zásazích disponují. Aby byla situace co možná nejpodobnější reálnému zásahu družstvo čekalo na přípravu scénáře zásahu v izolaci a nevědělo tedy při jaké „nehodě“ bude zasahovat.
Naši jednotku na IMZu zastupovalo družstvo ve složení Michal Biedroň – velitel, Ing, Jan Němeček – strojník, Marek Fajkus – zdravotník a Vítězslav Bujok – hasič. V konkurenci 22 jednotek se jejich výkon rozhodně neztratil a byl hodnocen velmi kladně. Na čemž měla zásluhu jistě i poctivá příprava. Zásahy se hodnotily jak po stránce taktické, tak také z technického hlediska, z hlediska přístupu ke zraněnému atd. Hodnocení prováděli odborníci na danou problematiku z řad příslušníků HZS, kteří také vykonávají funkci rozhodčích při výše zmiňovaných soutěžích ve vyprošťování.
V odpoledních hodinách pak na IMZ jednotek SDH navazovala krajská soutěž ve vyprošťování pro jednotky HZS MSK, kterou naši hasiči shlédli v rámci další odborné přípravy.

 Z našeho pohledu byla tato akce vysoce přínosná pro zvýšení odborné úrovně zúčastněných jednotek a předvedené výkony byly jistě srovnatelné se zásahy jednotek profesionálních.

 Další informace naleznete ZDE

Na začátek stránky 


Společná odborná příprava jednotek SDH v Jánských Koupelích

Od pátku 18. do neděle 20. 3. 2011 se členové naši jednotky účastnili odborné přípravy v areálu Hasičské školy v Jánských Koupelích. Tato odborná příprava byla společně pořádána jednotkami z Ostravy Radvanic a Bartovic, Šenova, Havířova a naši jednotkou. Příprava zabrala několik měsíců práce, aby bylo možno zrealizovat náročný výcvik pro všechny účastníky. O významu a rozsahu akce svědčí už jen počet účastníku z řad členů jednotek, kterých se na místě sešlo přes 90. Samozřejmostí byla také přítomnost mobilní techniky jednotlivých jednotek a velkého množství dalšího technického materiálu potřebného pro zabezpečení celé akce.
 
Kromě teoretických školení, které si jednotlivé jednotky v rámci pobytu v Jánských Koupelích organizovaly po své linii v pátek a v neděli byl hlavní důraz kladen na praktickou část odborné přípravy, která probíhala po celou sobotu.  Praktický výcvik probíhal po rozdělení účastníků do družstev. Družstva byla sedmičlenná a byla vytvořená ze všech přítomných. Tak, že se v jednotlivých družstvech setkali členové z různých jednotek a mohli si tak vyzkoušet spolupráci na této úrovni. V každém družstvu byl určen velitel, který jej v průběhu celé praktické části řídil.
 
Podstatou výcviku bylo absolvování jednotlivých stanovišť na kterých byly pro družstva vytvořeny různé typy zásahů, které bylo nutno v určeném časovém limitu splnit, po jeho uplynutí se družstvo přesunulo na další stanoviště k provedení nového zásahu. Dopoledne bylo připraveno 9 a odpoledne 10 stanovišť, takže družstva absolvovala dle možností až 19 zásahů. Na každém stanovišti byli přítomni tzv. garanti, kteří dohlíželi na plnění úkolů jednotlivými družstvy. Těmito garanty byli velitelé jednotlivých jednotek, velitelé družstev a další vybraní členové, kteří odpovídali za odbornou úroveň a bezpečné provedení zásahu.
 
Jednotlivé typy zásahů byly voleny na reálném základě podle typů zásahů, které jednotky skutečně provádějí a na které také mají ve své výbavě standardně prostředky (nutno říci, že všechny jednotky zapojené do odborné přípravy jsou jednotkami kategorie JPO II a III, navíc s různými typy předurčenosti). Mimo jiné jednotlivá družstva musela zvládnout vyproštění osoby a její transport z nepřístupných prostor, ošetření zraněné osoby v nepřístupném terénu a její transport přes vodní tok, záchranu osoby zraněné elektrickým proudem a její resuscitaci, výstavbu provizorní norné stěny, vytvoření stanoviště pro hromadnou dekontaminaci osob, provedení zásahu za pomoci lezecké techniky, vyhledávání a záchranu osob v zakouřených prostorách, hašení lesního požáru včetně bojového rozvinutí v těžkém terénu, záchranu osoby zasypané ve výkopu, včetně transportu na velkou vzdálenost a vytvoření místa pro přistání vrtulníku záchranné služby, zásah na vodní hladině, spojený se sběrem uhynulých vodních ptáků v případě projevení nákazy ptačí chřipkou, zásah ve výšce při požáru elektrického zařízení atd.
 
Veškeré zásahy byly prováděny s maximálním nasazením, situaci navíc komplikovalo velmi nepříznivé počasí se sněžením a nízkými teplotami, ale i to patří k práci hasičů, kteří musí být schopni zásahu vždy, a bez ohledu na klimatické podmínky.
 
Celá akce byla členy naši jednotky, kteří se jí zúčastnili, hodnocena velice kladně a uvítáme její případné opakování v příštím roce. Nesporný je také její přínos pro odbornou úroveň jednotky.
 
Závěrem bychom chtěli poděkovat za spolupráci všem členům ostatních zúčastněných jednotek a těšíme se na další setkání. (DV)

 Více fotografií najdete ZDE


Poděkování společnosti KES - kabelové a elektrické systémy spol. s r.o.

Děkujeme společnosti KES - kabelové a elektrické systémy spol. s r.o. za podporu naší činnosti a spolupráci při letošních plánovaných oslavách 100 let založení SDH Vratimov. Bez společenské odpovědnosti firem a institucí by naše činnost byla mnohem těžší. Se společností budeme v letošním roce také spolupracovat v oblasti požární prevence a řešení možných krizových situací.

Přejeme vratimovské společnosti KES mnoho obchodních úspěchů. (RH)

 Na začátek stránky 


 Výstup na Pustevny aneb EXPEDICE YDYKSEB 2011