Sbor

Již od roku 1911 pomáhají členové Sboru dobrovolných hasičů Vratimov při ochraně osob, zdraví a majetku obyvatel města. Sbor byl a je nedílnou součástí občanského života ve městě Vratimově, spoluvytvářel historii i současnost našeho města. Sbor nabízí svým členům i ostatním občanům pestrou zájmovou, společenskou a kulturní činnost. Jsme neziskovou organizací, která je součástí Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska a náš sbor je zařazen do okrsku č.5 Ostrava - Venkov okresního sdružení hasičů Ostrava.

 


Naším posláním je naplňování tradic a ideálů dobrovolných hasičů tak, jak je již dávno v minulosti formulovali naši předchůdci v myšlence "Bližnímu ku pomoci a v Hasičském desateru" 

  1. Buď obětavý a statečný, ale jednej vždy s rozvahou, zbytečně nevydávej se v nebezpečí a dbej v činnosti hasičské svého zdraví.
  2. Nehledej v dobrovolném sboru hasičském ni zisku, ni slávy, nýbrž jen povinnosti bratrské pomoci v neštěstí.
  3. Jsi-li hasičským dobrovolníkem, buď jím celou duší a celým tělem, nemáš-li dobré vůle, nejsi dobrovolníkem a jsi dobré věci na obtíž.
  4. Jsi-li činovníkem, nevypínej se nad jiné, ale pamatuj, že ti, kteří Tě zvolili, očekávají od Tebe činnost zvýšenou a všechny přednosti těla i duše.
  5. Bratry své považuj za rodné, jsi-li vzdělanější, nepohrdej jimi, ale hleď se jich povznést.
  6. Pamatuj, že na hasičském dobrovolníku se žádá povaha přímá, šlechetná a vlastenecká, v pospolitém jednání počestná a vlídná.
  7. Užitečnost hasičského zřízení dokazuje se lépe skutky než slovy, ale zájmy hasičské dlužno vždy a všude slušným způsobem hájit.
  8. Nevyvolávej ve spolku různic, sporů a pohoršení, ale přičiň se kvůli dobré věci, abys všeliké neshody přátelským způsobem zamezil nebo usmířil.
  9. Máš-li na sobě čestný stejnokroj hasičského dobrovolníka, pamatuj, že nevhodným způsobem a chováním nezpůsobíš hanbu jen sobě, ale zařízení, jahož odznak nosíš.
  10. Jsi-li členem hasičské dobrovolnosti, pak se tímto desaterem řiď a budeš dobrým hasičským dobrovolníkem.