Pamětní medaile "Na upomínku otevření hasičské zbrojnice"

Vychází ze souboru předpisů SH ČMS - I/3 - 2006

STATUT  ČESTNÝCH VYZNAMENÁNÍ A TITULŮ SH ČMS

 

Odstavec II., K bodu b) Pamětní medaile organizačních jednotek SH ČMS.

  • uděluje se členům-hasičům a organizačním jednotkám za aktivní činnost.

  • uděluje se jiným právním subjektům a cizím státní příslušníkům, kteří významnou
    měrou přispívají k rozvoji činnosti sboru dobrovolných hasičů Vratimov SH ČMS.

  • návrh na udělení Pamětní medaile "Na upomínku otevření hasičské zbrojnice SDH Vratimov" projednává výbor SDH Vratimov.

  • medaile se neuděluje opětovně.

  • lze ji udělit in memoriam.

 


Přehled nositelů medaile:

1. Významní hosté

uděleno významnám hostům, kteří byli účastni slavnostního otevření zrekonstruované hasičské zbrojnice SDH Vratimov, konané 1.6. 2019


2. Řádní členové sboru

  Vítězslav Bujok, uděleno 1.6. 2019

   Ing. Jan Němeček, uděleno 1.6. 2019

   Ing. Dalibor Vlček, uděleno 1.6. 2019

   Radomír Parwa, uděleno 1.6. 2019 (předáno 17.1.2020)

   Jan Pončik st., uděleno 1.6. 2019 (předáno 17.1.2020)

   Aleš Škůrek, uděleno 1.6. 2019 (předáno 17.1.2020)

   Vladimír Slovják, uděleno 1.6. 2019 (předáno 17.1.2020)


3. Fyzické osoby, spolky a příznivci

   4ks medaile odprodáno sběratekům, odprodáno v roce 2020-2021.