Činnost SDH za období let 2005 – 2009

     V období let 2005 – 2009 se počet členů sboru pohyboval okolo 70, z toho v oddíle mladých hasičů působilo 15 dětí. Starostou sboru byl Ing. Jan Němeček, velitelem Ing. Dalibor Vlček.

     Sbor se vždy zaměřoval na práci s mládeží, zásahovou činnost jednotky a pořádání kulturně – společenských akcích nejen pro členy naší organizace, ale i pro širokou veřejnost.

Represivní činnost zásahové jednotky za léta 2005 - 2009 naleznete ZDE...

      V roce 2006 jsme si připomněli 95. výročí založení našeho sboru. U této příležitosti byl zhotoven sborový prapor.

O průběhu zadání a výroby praporu se více dočtete ZDE....

V měsíci září proběhlo jeho požehnání v místním římskokatolickém kostele sv. Jana Křtitele. Za doprovodu hudby, mažoretek a hasičské techniky následoval průvod městem, zakončený v Domě zahrádkářů krátkou valnou hromadou.

                        
10.9.2006 - žehnání praporu sboru, bohoslužba za hasiče, průvod městem a slavnostní schůze k 95. výročí založení sboru.


     Od 1.1.2007 tvoří náš sbor společně s kolegy z Václavovic, Šenova, Horních Datyň, Ostravy - Bartovic a Ostravy – Radvanic nový okrsek s názvem Ostrava – venkov. Toto uskupení vyplynulo ze změn ve správním členění České republiky a ze změn v plošném rozmístění jednotek PO v rámci Moravskoslezského kraje. Město Vratimov správně náleží pod okres Ostrava, patří do hasebního obvodu HZS MSK stanice Ostrava-Hrabůvka a zásahová jednotka našeho sboru již od června roku 2006 spadá v operačním řízení pod CTV Ostrava.

     Od roku 2007 se také pravidelně s praporem zúčastňujeme kulturních akcí, žehnání praporů a ukázek techniky u příležitosti významných oslav výročí a dalších akcí okolních sborů. S naším praporem jsme byli vždy od roku 2007 účastníky pouti na horu Hostýn a nikdy jsme nechyběli ani na setkání hasičských praporů ostravských sborů. 

                                
V roce 2007 se sbor poprvé účastnil 14. celonárodní hasičské pouti na Hostýně. Tato pouť, je již tradicí poslední sobotu v dubnu.

                                                                                     
                      15. Hasičská pouť na hostýně - 2008                                          16. Hasičská pouť na hostýně - 2009, 
                              a Vratimov se opět účastnil                                            Vratimov nechyběl (s praporem Vítězslav Bujok)

                         
2. ročník setkání praporů v O.- Radvanicích 2007        3. ročník setkání praporů a odhalení sochy sv. Floriána                     4.setkání praporů 
                                                                                                    na Masarykově náměstí v Ostravě 2008.                           v O.- Pustkovci 2009
                                                                                   Při této akci proběhl i slib nových příslušníků HZSMSK.


     Asi nejvýznamnější akce pro všechny hasiče České republiky se konala v roce 2009 a byla to tzv. „Hasičská olympiáda CTIF“ konaná v Ostravě. Soutěž byla v ČR pořádána opět po téměř třiceti letech a my byli při tom. 17. června byl do Ostravy přivezen olympijský oheň, který byl zažehnut v Přibyslavi a putoval přes různá města a obce do dějiště soutěže CTIF. Náš sbor byl na této akci zastoupen praporem, předvedli jsme na statické ukázce nové vozidlo Renault a představily se i děti z oddílu mladých hasičů. Samotná olympiáda probíhala od 19 do 26. července. Nechyběli jsme s praporem ani na slavnostním zahajovacím ceremoniálu. Členové našeho sboru působili jako průvodci sportovních delegací, nebo byli nápomocni při demontáži pódia v Porubě.

                   
Olympiáda CTIF - 19.- 26.7.2009. Při slavnostním zahajovacím ceremoniálu se SDH Vratimov účastnil i s praporem.
 

     Mezi kulturně – společenské akce každoročně sborem pořádané patři veřejností oblíbený a hojně navštěvovaný společenský ples konaný v prostorách Kulturního střediska Vratimov. V jarních měsících pravidelně přádáme oslavu dne sv. Floriána, patrona hasičů, spojenou se stavěním máje a tzv. Otevírání ohniště.
     V letech 2005 – 2009 byla u hasičské zbrojnice pořádána silově vytrvalostní soutěž jednotlivců v dýchací technice nazvaná TFA Vratimov CUP. Soutěž byla poprvé v roce 2007 zařazena do Poháru ředitele HZS MSK v TFA.

                             
Silově vytrvalostní soutěž TFA Vratimov Cup je již tradicí. Každoročně se jí účastní hasiči z celé České republiky.

     V témž roce došlo ke zrušení pohárových soutěží v požárním útoku. Jedna nesla název Putovní pohár starosty města Vratimova a druhá pohárová soutěž o sud piva nesla název Memoriál Bohuslava Pastrňáka. Návštěvnost obou soutěží rok od roku klesala. Příčinu lze pravděpodobně hledat v tom, že naše sportovní družstva objížděla každým rokem stále méně a méně soutěží. Není se co divit, bylo a stále je velice těžké skloubit zájmy rodiny s pracovními povinnostmi a navíc zajišťovat neustálou pohotovost zásahové jednotky. Každoročně jsme se zúčastňovali turnaje v minikopané pořádané SDH O.-Radvanice, který jseme 2x vyhráli. 

                            
Minikopaná, pořádána každoročně SDH Radvanice, v roce 2006 náš sbor obsadil 2. místo


     Pro členy sboru a jejich rodinné příslušníky byl v letech 2005, 2007 a 2009 uspořádán zájezd. Pro mladé hasiče jsme každoročně první sobotu v říjnu zorganizovali branný závod pod názvem Memoriál Lukáše Pastrňáka, průměrná účast 40 kolektivů. V roce 2005 dokonce Vratimov hostil krajské kolo celoroční hry mladých hasičů Plamen.

     Naše budoucnost závisí na dětech. Vedoucím oddílu Mladých hasičů byl i v letech 2005-2009 Ing. Miroslav Slovják, pod jehož vedením vratimovští mladí hasiči dosáhli řady úspěchů – mezi největší patří vítězství v okresním kole celostátní hry Plamen a postup do kola krajského v roce 2006, či umístění dorostenek v kategorií jednotlivců hry Plamen v roce 2007 na 2. a 3. místě. Dorostenky zabojovaly i v roce 2008 a Kateřina Krupová postoupila opět v jednotlivcích až na Mistrovství České republiky do Trutnova, kde skončila na krásném 21. místě.  
Také v ostatních pohárových soutěžích se vratimovští mladí hasiči pravidelně umisťovali na medailových místech. Jednotlivé sbory okrsku, včetně našeho SDH, pořádaly pro mladé hasiče okrskovou ligu, kterou každoročně tvořilo 8 soutěží v jednotlivých disciplínách celostátní hry Plamen. V závěru roku 2009 došlo ke změně v osobě vedoucího mládeže a v současnosti děti vede Kateřina Neuwirthová.

     Prevenci je také věnována patřičná pozornost, spíše však formou přednášek pro děti školního věku, ukázek techniky v mateřské škole a také představování volnočasových aktivit mládeže na Radničním náměstí apod.

     Budova hasičské zbrojnice je v majetku města. V roce 2006 byla provedena rekonstrukce ohřevu teplé vody a vytápění, současně došlo i na kompletní výměnu oken a vstupních dveří. Stavební práce si vyžádaly částku přes 2 milióny korun a byly financovány z dotace, kterou zajistilo vedení města. Trvaly od počátku října až téměř do druhé poloviny listopadu. Následně byla zbrojnice svépomoci celá vymalována, úprav doznala i klubovna oddílu mladých hasičů. V roce 2007 se podařilo díky dobrovolné finanční sbírce mezi členy sboru a podpoře města provést zastínění oken a položit nové podlahové krytiny.V období let 2005-2009  došlo k obměně vybavení sálu - zakoupily se nové židle, zhotovily stoly, barový pult, skříň na uložení praporu.